Sprawozdanie z badań archeologicznych prowadzonych w Janowie gm. Elbląg, w ramach projektu „Bałtycka Odyseja”

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z badań archeologicznych prowadzonych w Janowie gm. Elbląg, w ramach projektu „Bałtycka Odyseja” autorstwa dr. Marka F. Jagodzińskiego. Link do pobrania: Sprawozdanie z badań wykopaliskowych 2020 r.

  • Zdjęcie tytułowe – K. Rabieta, F. Welc

Za treść niniejszej informacji odpowiada Stowarzyszenie Miłośników Truso i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

No Comments