Idea stowarzyszenia

Stowarzyszenie Miłośników Truso zostało założone w 1995 roku. Statutowym celem naszej działalności jest wybudowanie repliki osady identyfikowanej z wczesnośredniowiecznym emporium Truso, a także dbanie o promocję osady jako historycznego dziedzictwa regionu.

 

Cele Stowarzyszenia

Chcemy spełnić marzenia kilku pokoleń elblążan tworząc projekt na miarę nowoczesnego miasta.

Budowa repliki osady Truso

Naszym nadrzędnym celem jest budowa repliki osady Truso według najwyższych standardów europejskiego muzealnictwa na wolnym powietrzu. Osada miałaby szansę stać się największą atrakcją turystyczną regionu, jednocześnie aktywizując lokalną społeczność.

Opracowanie naukowe

Stowarzyszenie aktywnie wspiera działania związane z naukowym opracowaniem Truso poprzez wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Popularyzacja nauki

W ramach wydarzeń organizowanych lub wspieranych przez członków Stowarzyszenia docieramy z naszą wiedzą do szerokiego grona odbiorców. Bierzemy udział w licznych festynach i festiwalach historycznych.

Dowiedz się więcej: